Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Povinnosti klubů před začátkem soutěží

19.08.2020 | Admin

Text byl převzán z OFS PZ.

Kluby mají povinnost, zkontrolovat zaslané rozlosování a neprodleně informovat OFS o případných změnách nebo nedostatcích. Stejně tak kluby po zveřejnění seznamu utkání v IS FAČR (po 30.7.2020) mají povinnost toto rozlosování zkontrolovat a případné nedostatky ihned nahlásit OFS.

Vzhledem k pozdnímu termínu dokončení podzimní části soutěží (zejména v OP) mají družstva možnost si po vzájemné dohodě utkání závěrečných podzimních kol předehrát buď ve všední dny nebo o víkendu před oficiálním začátkem soutěží (nejdříve vsobotu 15.8.2020).

Družstva, která mají vjedné věkové kategorii vrůzných soutěžích více družstev, musí v IS FAČR vyplnit soupisku A družstva. Na soupisku se vyplňuje 11 hráčů (v případě mladších žáků 8 hráčů). Termín pro vyplnění soupisky je 3 dny před začátkem soutěže, vníž působí A družstvo, tj. do 19.8.2020.Vpřípadě předehrávky některých utkání před oficiálním termínem zahájení soutěží musí být soupiska vyplněna nejpozději 3 dny před termínem tohoto předehrávaného utkání!

Sdružená družstva mládeže musí ve stejném termínu (3 dny před začátkem soutěže) odeslat seznamy hráčů, kteří budou za sdružené družstvo startovat v podzimní části na předepsaném formuláři. Každý klub, který je součástí sdruženého družstva posílá samostatně seznam hráčů svého klubu.

Seznamy hráčů musí ve stejném termínu předkládat i kluby, které mají zařazeno v soutěžích OFS vrůzných skupinách vjedné věkové kategorii více družstev. Povinnost se netýká soutěží přípravek, ale pouze soutěží mladších žáků a družstev klubů Dolní Břežany a Kazín.

Družstva, hrající na hlášenky, musí termíny svých domácích utkání zaslat na OFS na předepsaném tiskopise nejpozději 21 dnů před začátkem příslušné soutěže, tj. do 14.8.2020.

Do začátku podzimní části soutěží mládeže, tj. do 4.9.2020, mají kluby, které mají zájem čerpat dotaci OFS na kvalifikované trenéry, působící u mládeže, povinnost zaslat na OFS vyplněný dotazník se seznamem těchto trenérů.

Další povinnosti klubů

Startovné, které se v nadcházejícím soutěžním ročníku týká pouze klubů, které nesplňují stanovený počet družstev mládeže, bude těmto klubům připsáno na sběrný účet v měsíci červenci, se splatností v srpnu 2020.

Žádosti o změnu termínu utkání je třeba podávat výhradně prostřednictvím IS FAČR. Soupeř má povinnost se kzadané žádosti neprodleně vyjádřit. Žádosti zaslané méně jak 17 dnů před termínem utkání budou zpoplatněny. (Netýká se případných předehrávek před začátkem soutěží.) Veškeré žádosti podléhají schválení STK. Bez tohoto schválení vIS FAČR jsou kluby povinny sehrát utkání v původním termínu!

Žádáme kluby, aby věnovaly zvýšenou pozornostvčasné úhradě faktur sběrného účtuvtermínu splatnosti. Vyhnou se tím případným postihům od Etické komise FAČR a dalším nepříjemnostem.

OFS žádá kluby, aby věnovaly zvýšenou pozornost správnému a včasnému vyplňování zápisů v IS FAČR (zejména vsoutěžích, kde není delegován rozhodčí). Pokud nejsou v IS před utkáním vyplněny sestavy obou družstev nebo není vyplněný papírový zápis o utkání, nesmí být utkání sehráno! Zápis musí být po doplnění výsledku a dalších náležitostí potvrzenvedoucími obou družstev bezprostředně po utkání. (Výjimkou jsou pouze turnaje mladších přípravek do doby, než bude v IS kdispozici zápis o turnaji.)

Družstva mají povinnost mít s sebou na každém utkání vytištěnou listinu hráčů příslušného družstva z IS FAČR pro případnou kontrolu totožnosti.

Kluby musí mít k dispozici podepsané prohlášení všech hráčů (zákonných zástupců) o zdravotní způsobilosti ne starší než jeden rok. Formulář je umístěn na stránkách OFS.

Kluby mají povinnost hlásit STK pořádání přátelských utkání nebo turnajů, příp. účast svých družstev na turnajích mimo OFS.

Do konce roku 2020 byla prodloužena povinnost vyplnění a potvrzení mailových adresu všech hráčů v |IS FAČR.

Do 30.6.2021 byla prodloužena doba pro odstranění závad některých stadionů.

Dotace

Z důvodu nedokončení SR 2019/2020 budou za uplynulý soutěžní ročník klubům vyplaceny pouze dotace za účast hráčů v okresních výběrech. Dotace budou zaslány na účty klubů v průběhu podzimní části.

Pro soutěžní ročník 2020/2021 OFS opět vypisuje dotace za umístění v okresním poháru, za starty hráčů v okresních výběrech a za působení kvalifikovaných trenérů u družstev mládeže. Tyto dotace budou poskytovány za stejných podmínek jako v uplynulých letech.

Dotace ze strany FAČR budou i nadále klubům poskytovány formou úhrady nákladů na rozhodčí v mistrovských soutěžích.

O případné další dotace je možné žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury. O podmínkách jsou kluby průběžně informovány prostřednictvím OS ČUS Praha-západ.

Další informace

OFS znovu upozorňuje na změnu sídla sekretariátu OFS, ke které došlo koncem loňského roku. OFS nově sídlí na začátku ulice Diskařská, nad hlavní vrátnicí stadionu Evžena Rošického.

Řada klubů stále nezaregistrovala nové oficiální webové stránky OFS–ofspz.cz, které jsou vprovozu již více než rok a jsou na nich zveřejňovány veškeré aktuální informace.

Kluby by ve vlastním zájmu měly pravidelně sledovat zápisy z odborných komisí a další informace zveřejňované na webových stránkách OFS.

Kromě rozlosování soutěží by měly kluby řádně prostudovat i platný Rozpis mistrovských soutěží, kde jsou uvedeny další povinnosti klubů. Např. povinnosti organizátora utkání, skutečnost, že hlavní pořadatel nesmí vykonávat jinou funkci a musí setrvat na stadionu až do odjezdu rozhodčích, pořadatelé musí být označeni reflexními vestami, herní systém soutěží mládeže apod.

 
Aktuální články
VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/21

Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen...

 
Starší přípravka

Letos je dětí ve starší přípravce málo, a proto tato kategorie nebude přihlášena do soutěže. To však neznamená, že tuto věkovou...

 
Turnaje mladší přípravky (A + B)

Rozpis turnajů pro podzim 2020.

 
Fotbalové dresy 2020-2021
 
Tréninkový plán pro děti
 
Příspěvky - jaro 2020
 
Chceš hrát fotbal?
 
Konec jarní části sezóny 2018-19
 
Utkání
Muži A | Sobota 03.10.2020, 16:00
Vrané - SK Černošice
5:2 (4:2)
 
Muži A | Sobota 10.10.2020, 16:00
SK Černošice - Průhonice B
2:1 (2:0)
 
Starší přípravka | Čtvrtek 24.10.2019, 17:30
Všenory/Jíloviště - SK Černošice
13:1 (7:0)
 
Starší přípravka | Neděle 03.11.2019, 10:00
SK Černošice - Choteč/Třebotov
4:18 (2:12)
 
Mladší přípravka | Sobota 19.10.2019, 10:00
SK Černošice - Dobřichovice
17:2 (0:0)
 
Mladší přípravka | Sobota 19.10.2019, 10:00
Jíloviště - SK Černošice
9:6 (3:3)
 
 
SK Černošice - kontakt: skcernosice@gmail.com RSS